top of page

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller som avtal mellan Smajt AB (org. nr. 559268-3980), nedan kallat Klubbsmart, och fysisk person som använder Klubbsmart:s app eller webbtjänst (https://www.klubbsmart.se), nedan kallad Användare.

1. KLUBBSMARTS TJÄNST

Klubbsmart är ett privat bolag som samarbetar med bl a föreningar och butiker, såväl fysiska som online. På uppdrag av dessa ska Klubbsmart förse privatpersoner med rabatter och erbjudanden från våra samarbetspartners.

2. ALLMÄNNA REGLER

Följande allmänna regler gäller för både Klubbsmarts app, nedan kallat appen, och webbtjänsten https://www.klubbsmart.se, nedan kallat klubbsmart.se.

* Användaren får inte kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från appen eller klubbsmart.se utan tillstånd från Klubbsmart utom för eget personligt bruk.

* Om Klubbsmart misstänker att Användaren:

  • - angett felaktiga uppgifter när avtalets ingåtts eller under avtalets period.

  • - inte längre samtycker till dessa allmänna villkor

  • - bryter mot dessa allmänna villkor

förbehåller Klubbsmart sig rätten att omedelbart och utan föregående meddelande stänga av Användaren från Klubbsmarts samtliga tjänster och radera Användarens medlemskonto/profil.

* Användaren ansvarar personligen för sina inloggningsuppgifter och att dessa skyddas mot obehörig åtkomst. Användaren är ensamt ansvarig för all aktivitet som sker på hens användarkonto hos Klubbsmart. Vid misstanke om att någon obehörig fått tillgång till Användarens kontouppgifter hos Klubbsmart ska Användaren omedelbart underrätta Klubbsmart om detta.

* Användaren accepterar via detta avtal att Klubbsmart förser Användaren med nyhetsbrev och andra relevanta utskick via ett eller flera media och Användaren kan närsomhelst avanmäla/avregistrera sig via sitt konto, via avregistreringslänkar på respektive utskick och/eller via kontakt med Klubbsmarts kundtjänst.

* Användaren är medveten om att trafikavgifter till Användarens teleoperatör eller internetleverantör kan tillkomma för användning av Klubbsmarts tjänster.

3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Klubbsmart är personuppgiftsansvarig och värnar om Användarens integritet. Klubbsmart följer gällande regler om personuppgiftsbehandling, bl a EU-förordningen EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”). Klubbsmart har en Integritetspolicy som du hittar här.

4. KLUBBSMARTS RÄTTIGHETER OCH ANSVAR

Klubbsmart ansvarar inte för om webb- eller apptjänster ligger nere eller inte fungerar korrekt på grund av externa eller interna orsaker såsom exempelvis underhållsarbeten, utveckling eller andra störningar. Klubbsmart ansvarar inte heller för eventuella problem eller skador som listade annonsörer eller leverantörer kan tänkas orsaka.

Klubbsmart har alltid för avsikt att all information på klubbsmart.se och i appen skall vara korrekt och så uppdaterad som möjligt, dock kan Klubbsmart inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten av informationen som finns presenterad på klubbsmart.se eller i appen. Allt agerande som du som Användare företar dig utifrån information presenterad genom nämnda tjänster är på ditt eget ansvar. Klubbsmart kan inte garantera att någon information är korrekt eller hållas ansvarig för några beslut som har fattats baserat på den information som finns på klubbsmart.se eller i appen.

Informationen på klubbsmart.se eller i appen ska inte uppfattas som debattform, rådgivning eller rekommendation oavsett om den avser produkter eller tjänster. All information som publiceras genom Klubbsmarts tjänster och dess samarbetspartners skall ses som generell information. Klubbsmart rekommenderar Användaren därför att verifiera all information innan du gör en beställning.

Klubbsmart har rätt att skicka information om Klubbsmart och våra samarbetspartners samt erbjudanden, reklammeddelanden och andra kommersiella budskap till Användaren via de kommunikationsmedia som står till Klubbsmarts förfogande. Dessa kan vara anpassade efter dina preferenser eller hur du svarar på vissa frågor.

Klubbsmart kan inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust som inträffat på grund av ett ingånget avtal med någon av de företag som listas hos Klubbsmart eller marknadsförs via någon av Klubbsmarts tjänster.

Om du vill meddela ett fel eller har några frågor var vänlig kontakta: hej@klubbsmart.se.

5. ÄNDRADE VILLKOR

Klubbsmart har rätt att ändra dessa allmänna villkor på klubbsmart.se och i appen men ska då informera Användaren om ändringen så att Användaren ges möjlighet att acceptera de nya villkoren genom Klubbsmarts app eller webtjänst.

6. ÅNGERRÄTT

Ångerrätt gäller i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Klubbsmart inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud fått möjlighet till åtkomst till Klubbsmart:s App (ångerfristen). I enlighet med Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller undantaget för Ångerrätten om det totala beloppet konsumenten ska betala understiger 400 kr. Detta innebär att vid köp som understiger 400 kronor äger konsumenten ej rätt till någon ångerrätt.

bottom of page